konstnär Torbjörn Johansson

 

           
   
Torbjörn Johansson
Torbjörn Johansson    
 
is
lysrör, isblock
200x100x100 cm

2006